Osian Williams FFA FIPA BSc (Econ)

Amdanaf i

Yn 2021, sefydlais fy musnes cyfrifo fy hun. Ar ôl graddio o Brifysgol Aberystwyth gyda gradd BSc (Econ) mewn Cyfrifeg a Chyllid yn 2007, fe ddatblygais fy astudiaethau ymhellach gan raddio o Gymdeithas y Cyfrifwyr Ardystiedig Siartredig. Ers graddio yn 2007 dwi wedi cael profiad gweithio yn y maes cyfrifeg mewn cwpwl o gwmniau cyfrifeg lleol.

Rwy’n Gymrawd o Sefydliad y Cyfrifwyr Ariannol ac rwyf wedi fy nhrwyddedu a fy rheoleiddio gan Sefydliad y Cyfrifwyr Ariannol (www.ifa.org.uk). Dwi hefyd wedi fy’m oruchwylio o ran cydymffurfio â’r Rheoliadau Gwyngalchu Arian gan Sefydliad y Cyfrifwyr Ariannol.

Ein nod yw cynnig gwasanaeth proffesiynol, personol ac esmwyth wrth ddelio a’ch system cyfrifo a chadw llyfrau, gan wneud y profiad yn un mor effeithlon â phosib. Mae’r hen drefn yn newid, a digideiddio sy’n arwain y ffordd bellach. Rydym yma i arwain eich busnes drwy’r newidiadau hyn er mwyn cryfhau eich busnes. Cysylltwch â ni i drefnu ymgynghoriad rhad ac am ddim i drafod sut y gallwn gynnig gwasanaeth sydd wedi’i deilwra’n arbennig ar gyfer eich hanghenion.

Cyfrifydd sydd yn deall

“Mae fy ngwreiddiau yn ddwfn yng nghefn gwlad Cymru. Cefais fy magu ar y fferm deuluol gyda’r gymuned yn rhan annatod o fy mywyd. Mae gwasanaethu’r gymuned leol a chefn gwlad yn holl-bwysig i mi. Diolch i fy nghefndir amaethyddol cefais fy nghyflwyno i fyd busnes yn ifanc, a theimlaf yn freintiedig i fod wedi magu dealltwriaeth lwyr o’r maes yma. Rwyf yma i ddarparu cyngor busnes a threth er mwyn cefnogi’ch busnes i wneud penderfyniadau allweddol.”

Osian Williams FFA FIPA BSc (Econ) – osianwilliams.cymru

Am fwy, cliciwch yma

Cefn Parc, Taliaris, Llandeilo SA19 7DH
Phone : 07908 810392 / 01550 777311
Email : [email protected]

Osian Williams yw enw masnachu Osian T Williams Cyf
(Rhif cofrestredig. 13817752)